Den narrative samtale kan gøre en forskel

Har du brug for klarhed på dine udfordringer og problemstillinger? Her kan narrativ terapi være en god mulighed for at få nye redskaber til at håndtere udfordringer og forskellige problemstillinger i livet.
Jeg støtter og guider dig professionelt og etisk forsvarligt i at udforske dine dominerende livshistorier og sætte fokus på de historier, du har med dig, der er mere ressourcefyldte og styrkende for dig.
Igennem sessionen udforsker du de hændelser, forløb, beskrivelser mv., der er knyttet til dine udfordringer og igennem narrativ spørgeteknik får du bevidstgjort dine ressourcer, og hermed får du nye handlemuligheder og redskaber på netop det, du går og tumler med.

Hvad er narrativ samtaleterapi?

Vi mennesker kan ikke ikke-kommunikere. I al social interaktion foregår der en eller anden form for kommunikation. Selv tavshed i relationen er en form for kommunikation. Vi mennesker tolker dog også på hinanden for at skabe mening og forståelse i mødet med hinanden. Dog er det vi tolker ikke altid det, den anden mener med sin adfærd, ord, kropssprog o.lign. Vi tolker også på os selv og nogle af vores sider, oplevelser, hændelser, livshistorier og nogle følelser står tydeligere frem end andre. Men vi mennesker er multihistorielle og vi har mange flere fortællinger knyttet på diverse hændelser, end dem der umiddelbart er bevidstgjorte i vores sind.

Igennem Narrativ samtaleterapi undersøger vi de begivenheder, der er en del af din livshistorie. Hvad er dine dominerende historier? Hvordan opfatter du dig selv? Hvordan føler du, andre opfatter dig? Hvad er det, du tænker, du ikke kan? Er det altid sådan, at der er noget bestemt, du ikke kan eller kan du det engang imellem?

Det kan være nogle af de spørgsmål, vi kan bruge for at udforske i dit landskab af levet liv og få bevidstgjort nogle af de fortællinger og handlinger, som ikke er dominerende i din bevidsthed. På den måde, finder vi også frem til sider, hvor du lykkes, hvor du kan, der hvor du rent faktisk handlede eller sagde fra osv. Du er kaptajnen på dit skib af levet liv. Jeg er med i sessionerne som styrmand men det er din historie, der her er vigtig og der findes ikke nogen forkert eller for lille historie i narrativ terapi.

Igennem sessionen skriver jeg lidt af dine ord ned. På den måde kan vi kaste lys over din historie og du får større klarhed over de historier, du har med dig. Igennem den bevidsthed støttes du i, at få synliggjort nogle af de livshistorier, der indeholder handlemuligheder, ressourcer, og for dig følelsen af at lykkes. Herigennem kan du udvikle nogle redskaber og strategier til, hvordan du netop kan handle i udfordrende situationer og/eller når du gennemgår f.eks kriser eller andre oplevelser i tilværelsen, der kan have følelsesmæssige belastninger for dig.

Efter endt session får du de skrevne ord med, såfremt det er på papir. Er det skrevet på en tavle, kan du vælge, at tage et billede af det, vi finder frem til. Enhver livsfortælling er unik og da det er dine ord, der skrives ned, gemmer jeg ikke papirerne fra endt session, da de tilhører dig.