Nogle gange, har børn også brug for at komme i terapi, hvilket der kan være mange årsager til. Børn der kommer i terapi, kommer fra alle sociale lag i samfundet og har forskellige livshistorier og behov med sig. I længere forløb, hvor der er fokus på børnene kan terapien både være familieterapi samt samtaler med børn. Forældrene eller anden betydningsfuld voksen inviteres med til samtalerne og de/denne vil få en rolle igennem samtalen, hvor den/de voksne skal skrive børnenes fortælling ned, så tæt på det sagte og slutteligt læse det højt for barnet/børnene, så det/de hører deres egne ord, hvilket styrker barnets bevidsthed om at finde sine ressourcer i en problemfyldt fortælling.

Eksempler på årsager til at børn, kan have brug for samtaleterapi:

  • Sorg og tab af nære relationer
  • Fysisk og/eller psykiske traumer
  • Skilsmisser
  • Mobning
  • Mangel på tro på egne kompetencer
  • Lavt selvværd
  • Ensomhed
  • Generel mistrivsel

En session med børn foregår altid på børnene præmisser og redskaber såsom musik, tegning, spille spil, lege og inddragelse af betydningsfulde voksne,  kan inddrages i terapien for at give barnet ro og tryghed. Herudover inddrager jeg ofte "fatboy" sækkestole som barnet/børnene kan putte sig i. Sækkestole kan virke beroligende på børne nervesystem, da den omslutter og afgrænser barnet og dermed er tryghedsskabende i svære situationer.

 

Pris: 700 kr pr session a 60min