Jeg tilbyder narrativ rådgivning til børn og unge på skoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner såsom på gymnasier, Hhx, erhvervsuddannelserne osv.

Jeg tilbyder at komme ud på jeres skole, hvor jeg kan tale med eleverne 1:1 eller flere sammen afhængig af problematikken og/eller temaet.
Det kan også foregå på klassen, såfremt der er udfordringer i klassen, hvor alle er involverede. I klasseplenum styrer jeg dialogen, så alle har mulighed for at blive hørt og taget alvorligt i det den enkelte ønsker at udtrykke.

Emnerne kan f.eks. være:

  • Mobning
  • Uro i klassen
  • Koncentrationsbesvær
  • Generel angst
  • Eksamens angst/præstationsangst
  • Udvikling og sociale udfordringer
  • Samt mange mange andre emner

Jeg har mit udgangspunkt i den narrative tilgang i min praksis, hvorfor jeg tilbyder den unge eller barnet, at have et vidne med til samtalen. Et vidne kan være en nær ven, en betydningsfuld voksen el.a, som barnet eller den unge stoler på. Igennem samtalen, skal vidnet såfremt det er muligt, skrive ordret ned, det den unge siger for slutteligt at læse den unges egne ord op igen for denne. Denne metode er meget givende i narrativ samtaleterapi, da den unge så for bekræftet den del af sin livshistorie, som kan være vigtig i hans eller hendes videre egenudvikling.

Sådan kan en session se ud:
Vi skaber altid et rum, hvor der er trygt at være i. Herudover bliver det afklaret om barnet/den unge, vil have et vidne med ind. Om der er et vidne med til samtalen, afhænger helt af situationen. Alle der deltager i rummet får en opgave, de skal udfører under sessionen. Barnet/den unge der har noget på hjertet, sætter dagsordenen med sin fortælling. Jeg spørger ind og holder styr på retningen. Vidnet skal lytte og skrive ordret ned, det denne bider mærke i for efterfølgende at læse barnets/den unges egne ord op igen for denne, så han/hun bliver bekræftet og bevidstgjort i sin fortælling.
I visse sessions kan der skrives en bevidning til barnet/den unge. Jeg guider vidnet/vidnerne i, hvordan en sådan skrives.
En bevidning er en fin metode til at bevidstgøre barnet/den unge i egne ressourcer og handlemuligheder udfra egen fortællign.
Jeg skriver ofte stikord og sætninger ned under sessionen. Papirerne er den unges efterfølgende.
Alle der deltager i sessionen har tavshedspligt. Jeg har tavshedspligt udfra gældende regler om tavhedspligt i terapeutisk arbejde.

Den enkelte skole aftaler med mig, hvordan samtalerådgivningen skal foregå og hvilke behov der er. Det kan f.eks. være, at jeg er på skolen en enkelt time a´60 min men det kan også være behov for, at jeg er på skolen flere timer og/eller dage.

Mine priser sættes efter dette. Dog er der en mindstepris på 60 min session á 1000kr inkl. moms. For en hel dag, kan der aftales en rabat.